Goals


belinda kasten 006Vir elke aksie is daar ’n reaksie:

Elke aksie, hoe klein ook al, het ’n reaksie. U kom in aksie en daarna kom ons in aksie en ons bring die ontvanger van u skenking in aksie.

Wanneer ons hulp aanbied, verlang ons dat die ‘ontvangers’ self aktief word. Byvoorbeeld met herstelwerk van ’n blyplek, sien foto.

  • Ons maak die lewe van mense wat ‘onder die broodlyn’ lewe, bietjie aangenamer;
  • Ons verskaf kos, klere, speelgoed en ander benodigdhede, daar waar die nood hoog is;
  • Naas die behoefte aan bogenoemdes, is daar ‘n  groot behoefte aan sosiale hulp en ondersteuning. Ek help waar ek kan. As dit buite my vermoeë is,  kry ek hulp van ander instansies.

For every action there is a reaction:

Every action, however small, has a reaction. You come into action, then we take action and we put the recipient of your gift into action.

When we offer help, we require that the ‘recipients’ become active as well. For example,  assisting with repair work to a shelter. See photo.

  • We make life a little more pleasant for those who live ‘under the bread line’;
  • We bring food, clothing, toys and other supplies, where the need is high;
  • In addition to the above-mentioned needs, there is a great need for social assistance and support. I help wherever possible. When this is beyond my ability, I obtain help from other organizations.

Aukje

Geef een reactie