About us


foto (2)

CHARITY SOUTH AFRICA

 

Verskeie kere het ek gehelp by ’n kreatiwiteitsweek vir minderbevoorregte kinders. Dit was altyd ’n groot sukses. So baie blye gesiggies! Kinders wat bly is met alles wat aan hulle aangebied word. Hierdie kreatiwiteitsweke was my eerste egte kennismaking met armoede in Suid-Afrika. Gewoonlik ‘ver van my bed’, maar nou was ek te midde in.

Saam met my seun RenĂ© de Haas, van Garyp, Nederland, het ek besluit ’n welsyn-gerigte stigting op te rig. Willem van der Tang, van Pretoria, Suid-Afrika, het later aangesluit as opvolger van Dalene, met wie ek die kreatiwiteitsweke gedoen het. Ons wil graag Self in Aksie wees om armoede te verlig, maar ons het natuurlik almal se help daarby nodig.


On several occasions, I helped with creativity weeks for underprivileged children. This always was a great success. So many happy faces! Children who are happy with everything that is offered. These creativity weeks were my first real introduction to poverty in South Africa. Usually ‘far from my bed’, but now I was right in the middle of it.

With my son RenĂ© Haas, from Garyp, The Netherlands, I decided to establish a foundation. Willem van der Tang, from Pretoria, South Africa, followed Dalene, with whom I did the creativity weeks, up. We want to be Self in Action to fight against poverty, but we obviously need everyone’s help.

Aukje

Geef een reactie