Projects

Met wat is ons besig?20150414_134706

– Klere insamel en uitdeel
– Noodhulp bied aan mense wat swaar kry
– Begeleiding

What occupies us today?
– Clothing collection and distribution
– Aid to people who have a hard time
– Guidance

Alles begin by goeie onderwysSANYO DIGITAL CAMERA:

Klein inders kan spelende leer en lees en hoe om met ’n rekenaar te werk met ’n online leesprogram.

Zelf in Actie wil nog ’n laptop skenk. Kostes €350/R5000.

U kan dit moontlik maak met ’n donasie.

Everything starts with good education:SANYO DIGITAL CAMERA

Young children can playfully learn to read and use a computer with an online reading program.

Self in Aksie wants to donate another laptop. Costs € 350/R5000.

You can make this possible with your donation.

2013 groentetuin Alan 010Groentetuin projek:

Om meer groentetuine te kan finansier, vra ons u finansiele ondersteuning.

Vegetable Garden project:

To finance more vegetable gardens, we ask for your financial support.

Leefomstandighede projek:         

U is welkom om klere, kospakette, speelgoed en ander huisraad by my te bring. Ons sorg dat dit op die juiste plek kom.

Living conditions project:

You are welcome to bring clothes, food parcels, toys and other household goods to me. We make sure it gets to the right place.