iedereen komt Zelf in Actie

Voor elke actie is er een reactie:

Elke actie, hoe klein ook, heeft een reactie.

U komt in actie, daarna komen wij in actie en zetten wij de ontvanger van uw gift in actie.

 

Geef een reactie