Archive

Self in Aksie supports Nôtea 90’s Skills Project. 

A group of eight ladies, who raise their grandchildren because the parents passed away, get FREE knitting and sewing classes every Tuesday at Nôtea 90’s in Pennington.

The idea is to teach them skills and make products that they can sell to make an income.

Self in Aksie sponsored them with materials, knitting needles, scissors and yarn. BUT………more materials and wool are desperately needed.

Bring a bit of happiness into some people’s difficult lives.
Please open your heart for these wonderful ladies!

Absa Bank. Savings account: 927 643 8781
Branch code: 632 005

For international donations: Swift code ABSAZAJJ

Beneficiary name = SELFINAKSIE NPC
(P O Box 59, Kelso, 4183)

Winter 2016, niuwe aksie: warme kleren quenessa
warm klere vir die bewoners van Huis Quenessa

Huis Quenessa is ’n tehuis vir gestremde kinders en volwassenes. Die tehuis kry nie baie fondse van die staat nie.

Die personeel doen wat hulle kan. Kom ons help hulle ’n bietjie. Wat sal dit pragtig wees as al die bewoners mooi en kleurig aangetrek is.

House Quanessa is a home for disabled children and adults. DSC04740This home gets very little support from the government and is largely dependent on donations from the public. The staff assist as they can, but can contribute only a little.

Please help us to support them, even a little bit. How wonderful it would be if we could clothe the residents in nice and colourful winter clothing!! Your contribution would be much appreciated!

Met wat is ons besig?20150414_134706
– Klere insamel en uitdeel
– Noodhulp bied aan mense wat (tydelik) swaar kry
– Dans met gestremde kinders en jongvolwassenes
– Begeleiding

What occupies us today?
– Clothing collection and distribution
– Aid to people who (temporarily) have a hard time
– Dancing with disabled children and young adults
– Guidance

Beweging en plesier: DSC_5791 cropped

Elke tweede week dans ek met kinders en jongvolwassenes, by ’n tehuis in Pretoria. Dit is elke keer groot pret!

Every second week I dance with children and young adults, at a home in Pretoria. Always great fun!

Alles begin by goeie onderwysSANYO DIGITAL CAMERA:

Reading Eggs is ’n online leesprogram, waarmee klein kinders spelende, leer en lees, hoe om met ’n rekenaar te werk.

Zelf in Actie het die fantastiese ontwikkelingsprogram van Kamcare in Kameeldrift Oost, Pretoria, ondersteun, deur ’n laptop te skenk. Kostes €350. Ons sal graag nog ’n laptop wil skenk. U kan dit moontlik maak met ’n donasie.

Everything starts with good education:SANYO DIGITAL CAMERA

Reading Eggs is an online reading program, which allows young children to playfully learn to read and use a computer. Self in Aksie has supported this fantastic development program of Kamcare in Kameeldrift East, Pretoria, by donating a laptop. Costs € 350. We would like to donate another laptop. You can make this possible with your donation.

2013 groentetuin Alan 010Groentetuin projek:

Foto: Die groenteplantjies is beskikbaar gestel deur Bergsig kwekery. Begeleiding en toesig word gedoen deur Willem van der Tang, van Die Tuinmark, Zambesi/Old Cullinan Road, Pretoria.

Om meer groentetuine te kan finansier, vra ons u finansiele ondersteuning.

Vegetable Garden project:

Photo: vegetable plants are donated by Bergsig nursery. Guidance and supervision is done by Willem van der Tang, from Die Tuinmark, Zambesi/Old Cullinan Road, Pretoria.

To finance more vegetable gardens, we ask for your financial support.

Speelgoedprojek:2013 zelfinactie kerstpakketten 008

In 2013 was ons drie keer as gaste by ’n ontwikkelingssentrum, waar 20 kleuters elke dag skoolgaan. Op hierdie kleuterskool kry die kleuters ontbyt en warm etes, omdat daar by die huis nie kos is nie. Die kostes hiervan word deur diverse liefdadigheidsinstansies gedra. Ook het hierdie kinders geen speelgoed by die huis nie. Ons het sport en spel met die kinders gedoen. Na afloop het die kleuters speelgoed, ’n leesboek en ’n sak vrugte huistoe gekry.

Namate ons meer donasies kry, sal ons hierdie projek uitbrei na ander kleuterskole.

Toys project:

In 2013 we were guests at a development center, three times, where 20 children go to school every day. In this nursery school, pre schoolers get breakfast and a warm meal, because there is no food at home. The costs are carried by various organizations. These children also have no toys at home. We did sports and games with the kids. Afterwards, the children were given toys, a reading book and a bag of fruit to take home.

As we receive more donations, we will expand this project to other nursery schools.

Leefomstandighede projek:                                                     belinda kasten 006

U is welkom om klere, kospakette, speelgoed en ander huisraad by my te bring. Ons sorg dat dit op die juiste plek kom. U kan ook ’n donasie maak vir tweedehandse huisraad, waarmee ons leefomstandighede kan verbeter.

Living conditions project:

You are welcome to bring clothes, food parcels, toys and other household goods to me. We make sure it gets to the right place. You can also make a donation for us to buy second hand furniture to improve living conditions.


2015 Brits Ker10258949_10153434735003191_4785470725189913558_osfees:

Jaarliks word daar ’n liefdadigheidskersboom vir ongeveer 700 minderbevoorregte kindertjies in die Brits-omgewing gehou. Die kinders kry almal ’n presentjie van Kersvader, by De Wittslaan Liggiehuis, waar daar benefiet optredens is van verskeie bekende artieste.

A charity Christmas Tree for about 700 less privileged children in the Brits area is held annually. All the children receive a gift from Santa Claus at the the “Liggiehuis” (House of Lights) in De Witts Avenue during a benefit performance by a variety of well-known artists.


2015:20150414_13470620150305_101533 kln

Noodleniging: klere en speelgoed aangebied.

Basic aid: food, clothes and toys offered.


201407 marijke en wouter 0092014 Leesprojek:

Reading Eggs is ’n aanlyn leesprogram waarmee klein kinders spelenderwys leer lees en werk met ’n rekenaar. Die program word in Kameeldrift, net buite Pretoria, aangebied deur Kamcare.

Self in Aksie/Zelf in Actie het die fantastiese ontwikkelingsprogram ondersteun deur ’n laptop te skenk. Kostes ± R 5 000 (€350).

Reading Project
Reading Eggs is an online reading program for small children to learn to read and work with computers. This programme is offered in Kameeldrift East, just outside Pretoria, and hosted by Kamcare. Self in Aksie/Zelf in Actie supported this fantastic development programme by sponsoring a laptop. Costs ± R 5000 (€ 350).

SANYO DIGITAL CAMERA
For more information:
http://rekameeldrif.wordpress.com/
Discover on the link below how this program works.

http://www.learning.luton.gov.uk/l2g/custom/resources_ftp/netmedia_std/ks1/ict/mouse/index.htm


2014 Begeleiding:

’n Moeder wat haar klein kinders twee maande laas gesien het weens uithuisplasing, mog vir die eerste keer weer haar kinders gaan sien. Sy bly in ’n klein karavaan en het moeite om finansieël oor die weg te kom. Dikwils kry sy kos van ander kampbewoners. Sy verdien R800 per maand met skoonmaakwerk, 4 oggende per week = R50 per oggend (omgerekend € 3,50) en het geen eie vervoer nie. Ek het haar soentoe gevat en terug en ’n warm etes gegee. ’n Heerlike uitstappie vir haar.

Guidance
A mother who hadn’t seen her two small children for two months because of outplacement, was allowed to visit her children for the first time. She lives in a small caravan and can barely support herself financially. Often she gets food from other camp residents. She earns R800 a month with house cleaning, four mornings a week = R50 per morning (converted € 3.50) and doesn’t have her own transport. I took her there and brought her back and gave her a hot meal. It was a wonderful trip for her.


WP_20140921_002WP_20140921_008

2014 Cupcakes of Hope Cancer Foundation:

hard work 🙂


WP_20140814_0022014 Groentetuin:

Vir die groentetuinprojekt van Kleinfontein Kinderondersteuning Organisasie is kompos beskikbaar gestel deur Willem, van die Tuinmark.


2014 Begrafniskostes:

Met dank aan Special Care Garyp, Nederland, kon Self in Aksie R2 000 bydra tot die begrafnis van ’n bewoonster van ’n plakkerskamp.

Funeral costs:
Thanks to Special Care Garyp, The Netherlands, Self in Aksie could contribute R2 000 to the funeral of a camp resident.


KERSFEES 2013 kospakkette:
2013 zelf in actie Kerstpakketten 005
Baie mense lewe onder die broodlyn. Hulle is elke dag bekommerd of daar vir die dag genoeg kos gaan wees. Met u donasies kon ons 100 kospakkette maak en voorsien.

Christmas parcels:
Many people live below the bread line. They worry every day whether there will be enough food for the day. With your donations we could make and provide 100 food parcels.


2013 Transport:

Zelf in Actie het R300 betaal vir transport om ’n jong gesin te help trek van ’n plakkerskamp na ’n huis in die dorp. Beide ouders het werk gekry en kon nou hierdie fantastiese stap maak.

Self in Aksie paid R300 for transport to help move a young family from a camp to a house in the village. Both parents had found work and could now take this great step.


foto's to 15102013 036DSCN3107

ROOF

before and after…

2013 Leefomstandighede verbeter:

Om die lewens van die bewoners van hierdie karavaan met aanbou te vergemaklik (vader, moeder, twee gestremde volwasse dogters – waarvan een in ’n rolstoel – en twee seuntjies) het ons die volgende items gekoop: tweedehands staalkas, laaikas, stoorkratte, olielamp + olie, kerse, twee kinderstoeltjies, skoonmaakmiddels, brood, melk, mieliepap en vrugte, en dakplate. Totaal €300.
Ons het ’n ander gesin gehelp met ’n tweedehands kas en ‘n pakkie kos. Kostes €100.
As jy te min geld het vir kos het, het jy ook geen geld vir ’n kas nie. Die inkomste van hierdie gesinne is ongeveer 200 Euro per maand. Daaruit moet huurkostes, wat ongerveer 75 Euro per maand beloop, ook betaal word.

Improving living conditions:
To improve the lives of the residents of this caravan and wood constructed shelter (father, mother, two disabled adult daughters – one in a wheelchair – and two little sons), we purchased the following goods: second-hand clothes, drawer, storage crates, oil lamp + oil, candles, two children’s chairs, detergents; bread, milk, porridge and fruit, and roof panels. Total € 300.

We helped another family by giving them a second-hand cupboard and an emergency food parcel. Costs € 100.
If you don’t have enough money for food, you don’t have money for a cupboard. The income of these families is about 200 Euro per month. Out of this amount, rent costs of about 75 Euro need to be paid.


24102013119 518x3892013 Begeleiding:

Geplaas met die toestemming van die betrokkenes:
Toe ek hierdie familie leer ken het by die Ouerkindleiding van Woordsake wat ek aangebied het, het die ma gepraat oor haar seun wat ‘ADHD’ is. Sy het vertel dat hy altyd agressief en ooraktief was en nooit wou luister nie, maar die laaste tyd wou hy net slaap. Die gesprek loop toe uit op sy medisyne gebruik.

As gevolg van sy “gemoedsafwykings”, is hy oor ’n tydperk deur verskeie gesondheidssorgpraktisyns gesien en medisyne is telkens vir hom voorgeskryf. Met elke besoek aan ’n praktisyn, het net meer pille bygekom. Sy sielkundige alleen het 19 pille per dag vir hom voorgeskryf. Nie een van hierdie praktisyns het geweet watse medisyne die seun als gebruik het nie.

Ek het toe ’n staat opgetrek van al die medisyne wat voorgeskryf is en die uitwerking van elkeen op die internet gaan opsoek. Ek het ook die opinies van familie en vriende wat in gesondheidsorg werk gaan vra. Ek het ook die opinies van ’n apteker en algemene praktisyns opgesoek. Ek het op verskeie geleenthede saam met die seun na die sielkundige en ook na ’n hospitaal, waar skanderings op my versoek gedoen is.
Die onderwyspersonnel by sy skool was baie verbaas toe ek hulle die lys van medisyne gewys het. Hulle het net gedink hy was aggresief en het aan “ADHD” gely. ’n Amptenaar van die Departement van Onderwys en ’n sielkundige, wie ons vir ’n tweede opinie gaan spreek het, kon nie glo wat hulle op die lys gesien het nie.
Ek het hierdie seun na die ysskaatsbaan, museums en op ander uitstapies geneem om sy belangstelling te vergroot. Ons het ook baie gesprekke gehad. Ek het hom hierdeur positiwiteit geleer.
Oor ’n lang periode is sy daaglikse getal pille verminder. Hy neem nou net vier pille per dag en voel fantasties. Sy “gemoedsafwyking” het amper verdwyn en hy is tans nog net ’n ander normale seun van sy ouderdom.
In Januarie 2014 het hy by ’n tegnieseskool begin en vorder uitstekend.

Op die foto is die blye gesig van hierdie seun by die sertifikaatuitreiking op sy skool. Hy het sertifikate gekry vir: ‘hulpvaardigheid en volharding’ en vir ‘algemene verbetering’. Hy het ook ’n beker ontvang omdat die skool nog nooit ’n kind so sien verander het nie. Met dank aan Woordsake, wat die kostes vir brandstof, museum besoeke, skaatsbaan en al die ander uitgawes betaal het.

Posted with permission from those involved:
When I met this family at the Mother and Child project of Woordsake, which I facilitated, the mother talked about her son ‘having ADHD’. She said he was always aggressive and over-active and never wanted to listen, but he just wanted to sleep. The conversation then turned to his use of medicines.
Because of his “mood deviations”, he was seen by various health care practioners over a long period and invariably medicines were prescribed. With every visit to a practioners, just more medicines were prescribed. His psychiatrist alone prescribed 19 tablets per day for him. None of the practioners knew about all the various medicines the boy was taking.

I drew up a list of all the medicines that had been prescribed for the boy and looked up the effects of each of these medicines on the Internet. I also asked the opinions of family and friends working in health care. I also obtained the opinions of a pharmacist and general practitioners. On several occasions, I accompanied the boy to a psychologist and also a visit to a hospital, where scans were done at my request.

The teaching staff at his school were amazed at the list of medicines the boy was using. They had believed that he was just aggressive and was suffering from “ADHD”. An official from the Department of Education and a psychologist, whom we consulted for a second opinion, could not believe what they saw on that list.
I took the boy to an ice skating rink, museums, and on other outings to expand his interests. We had many conversations and I taught him about positiveness.
Over a long period, his daily medication was reduced. Today he uses only four tablets and feels fantastic. His “mood deviations” have almost disappeared and he is just like any other youngster of his age.
In January 2014 he started attending a technical school and has progressed excellently.

On the photo above, you can see the happy face of this youngster at a certificate award ceremony at his school. He received certificates for “helpfulness and perseverance” and for “general improvement”. He also was awarded by a trophy because the school had never before seen a child change so much. With thanks to Woordsake, who paid for all the fuel, ice skating rink, museum visits, and all the other costs.


2013 ‘Snoeselkamer’: http://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_room 2013 quenessa snoezel 002

By Huis Quanessa het ons saam met Woordsake ’n snoeselkamer ingerig. Huis Quenessa is ’n tehuis vir geestelik en liggamelik gestremde kinders en jong volwassenes. Self in Aksie het bygedra met: eie gemaakte sagte kussings, plafonlamp met klein liggies en ’n plasma lamp.

Sensory room:
At House Quenessa we established a sensory room together with Woordsake. House Quenessa is a home for mentally and physically disabled children and young adults.
Self in Action contributed: home-made soft pillows, ceiling light with small lamps and a plasma lamp.


2013 S20130808 zelf in actie foto's speelgoed kleuterschoolkleuterschool 22082013 002 croppedpeelgoed:

Ons het spelletjies-uur en voorlees-uur gehou by ’n kleuterskool. Hierdie kleuterskool word in stand gehoud deur liefdadigheidsinstansies en is heeltemaal afhankelik van donasies.

21 kleuters kry ontbyt en warm etes by die skool, omdat daar by hulle tuistes is daar geen geld daarvoor nie. Die spelletjies-ure was ’n groot sukses. Elke keer het die kinders koeldrank en wat lekkers gekry. Na skool het hulle elk ’n frisbee, ’n bal, ’n boek en ’n sak vrugte huis toe gekry.
Ons sal graag hierdie projek by andere kleuterskole herhaal. Kostes per skool beloop €200 vir drie besoeke, waarby die kinders elke keer speelgoed en vrugte huistoe kry en tydens die spelletjies-uur koeldrank en wat lekkers.

Toys:
We presented play-hour at a kindergarten. This kindergarten is fully maintained by charitable organizations and is completely dependent on donations.
21 children get breakfast and a warm meal at school, because at their homes there is no money for food.
These play-hours were a great success. During the break, the children were given drinks and snacks. Afterwards, they were each given a frisbee, a ball, a book and a bag of fruit to take home.
We would like to repeat this project at other kindergartens. Cost per school € 200 for three visits, where the kids get toys and fruit to take home and during play-hour all get a drink and a snack with every visit.


2013 Kosprojek:

In die tweede kwartaal het ons € 200 ontvang vir ons kosprojek. Hiervan kon ons 400 mense kos en ’n koeldrank gee.

Food Project:
In the second quarter we received € 200 for our food project. We were able to give 400 people something to eat and to drink.